“FAUNABEHEER RICHTER”

 Advies, Onderzoek, Ondersteuning

  beheer en schadebestrijding .


   

Hert 7 j. Introductie Leeftijdbepaling voorbeeld ree 6 j. voorbeeld ree 10 j. Start Hert 12 j. zeehond 15 j Darmparasieten Nieuws Contact/ links Disclaimer voorbeeld vos Informatie


Welkom op deze site “faunabeheer” van Ton Richter


“FAUNABEHEER RICHTER” levert advies, beheer en ondersteuning m.b.t. verantwoord faunabeheer en schadebestrijding.

Eveneens kan ondersteuning  gegeven worden bij inventarisaties en het aanvragen van schadevergoedingen.

Ook parasitair onderzoek naar darmparasieten kan uitgevoerd worden m.b.v. faecesonderzoek waarbij eventuele gevonden eitjes van parasieten gedetermineerd,gefotografeerd en vervolgens in een rapport vastgelegd worden.


‘FAUNABEHEER RICHTER’ , is gevestigd in Vinkeveen en is ingeschreven in het Handelsregister                                          met KvK- nummer 65943945.


Als enige in Nederland doet Ton leeftijdsbepalingen m.b.v. “slijpplaatjes” van tanden en/of kiezen uit de onderkaak bij in het wild voorkomende zoogdieren, waarbij het resultaat wordt vastgelegd middels een rapport waarin, naast de gebruikte kaakhelft, ook  één of meerdere (micro)foto’s van het onderzochte wortelcement worden afgebeeld.


In het kader van het beheer, controle en/of onderzoek is het vaak van belang om de leeftijd van geschoten en/of gevonden (valwild) dieren te bepalen. Op deze site worden voorbeelden gegeven , welke zijn verkregen met de meest betrouwbare methode om leeftijden te bepalen nl. door middel van onderzoek van het z.g. wortelcement (“Cementum Annuli aging”). Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren moeten “slijpplaatjes” (zeer dunne plakjes, doorsneden) van tanden of kiezen gemaakt worden. Hiervoor worden  de  snijtanden en/of de premolaren uit de onderkaak gebruikt.  De getoonde voorbeelden met microfoto’s geven een indruk van de beelden die m.b.v. een microscoop te zien zijn en hoe dan vervolgens de leeftijd bepaald wordt.